Kvalitetspolicy

I allt vi företar oss strävar vi efter att leverera rätt kvalitet till våra kunder genom att alltid efterleva följande kriterier

  • Företagsledning och övrig personal verkar för att rätt produktkvalitet levereras till våra kunder.
  • Vi ser gemensamt till att företagets processer och dess aktiviteter följer de instruktioner och styrande dokument som upprättats i kvalitetssystemet.
  • Vi ser gemensamt till att vi uppfyller alla kundens krav behov och förväntningar.,
  • Vår strävan skall alltid vara att ständigt förbättra vår verksamhet och handlande och att vara lyhörda för kundens önskemål.